Anton Budzák - drevorezba

 Tvorba :

 Moja tvorba je rýdzo amatérska, neprofesionálna. Tvorím pre seba a svojich blízkych, z vnútornej potreby a radosti z vyrezávania. Pre mňa je to relax, zdroj radosti a zábavy. Inšpiráciu čerpám z goralskej oblasti pod Tatrami, najmä goralskej obce Lendak, kde sú aj moje korene. Upútava ma predovšetkým ľudová tvorba, jej prostota a bezprostrednosť umeleckého výrazu. Tematika mojich výtvarných pokusov sa zaoberá tradíciami a symbolmi, bohatstvom regionálneho kultu, ktoré možno nájsť už len v povestiach a rozprávaniach najstaršej generácie.

 Mojimi najväčšími úspechmi je účasť v celoslovenských kolách v postupovej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Výtvarné Spektrum“, od roku 1999 do roku 2005.

 V roku 1999 - Cena „Národného Osvetového Centra“ (NOC) Bratislava - rodina
 V roku 2001 - Cena „Národného Osvetového Centra“ (NOC) Bratislava - predávanie skúseností, Mešia a Mešiane
 V roku 2003 - Cena „Národného Osvetového Centra“ (NOC) Bratislava - more na dvore
 V roku 2005 - Cena „Klubu priateľov kultúry v Humennom“ - boginky
 V roku 2005 - Wyróžnienie - XXIX konkurs amatorskiej twórczošci plastycznej 2005, Nowy Targ
 V roku 2006 - Cena „Miestneho odboru Matice slovenskej“ Humenné - oblievačka, šibačka

 Účasť na medzinárodnom plenéri „Insita 2005 Humenné“
 Wyróžnienie - XXIX konkurs amatorskiej twórczošci plastycznej 2005, Nowy Targ
 Účasť na medzinárodnom plenéri „Insita 2006 Humenné“
 Účasť na 2. Medzinárodnom výtvarnom plenéri 2006 Brekov
 Účasť na medzinárodnom plenéri „Insita 2007 Humenné“
 Účasť na „Memoriáli Pavla Šarišského II.“, Chivasso - Mandria, Taliansko 2007
 Účasť na 3. Medzinárodnom výtvarnom plenéri 2007 Brekov
 Účasť na 4. Medzinárodnom výtvarnom plenéri 2008 Brekov
 Účasť na 5. Medzinárodnom výtvarnom plenéri 2009 Brekov
 
 vlastná výstava Sebarealizácia skulptúrou (prierez tvorby insitného rezbára), Spišská Sobota 2010
 
 
tvorba
 
plenér Humenné
 
Anton Budzák
Sebarealizácia skulptúrou
(prierez tvorby insitného rezbára)
9.1.2010 - 31.1.2010
V Podtatranskom osvetovom stredisku
Sobotské námestie 4
Spišská Sobota
 
Anton Budzák
Sebarealizácia skulptúrou
(prierez tvorby insitného rezbára)
9.1.2010 - 31.1.2010
V Podtatranskom osvetovom stredisku
Sobotské námestie 4
Spišská Sobota

Ocenenia:
1999 - Cena Národného Osvetového Centra, Bratislava - rodina
2001 - Cena Národného Osvetového Centra, Bratislava - predávanie skúseností, Mešia a Mešiane
2003 - Cena Národného Osvetového Centra, Bratislava - more na dvore
2005 - Cena Klubu priateľov kultúry v Humennom - boginky
2005 - Wyróžnienie - XXIX konkurs amatorskiej twórczošči plastycznej 2005, Nowy Targ
2006 - Cena Miestneho odboru Matice slovenskej, Humenné - oblievačka, šibačka
 
Copyright © 2006